Voor al onze leveranties van beton gelden de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden van de VNOB.

Algemene voorwaarden VOBN
Aanvullende voorwaarden (1)
Aanvullende voorwaarden (2)