Disclaimer Betoncentraal.nl

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Betoncentraal.nl met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Betoncentraal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen of conclusies, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Betoncentraal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Betoncentraal.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Betoncentraal.nl worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Betoncentraal.nl uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Betoncentraal.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Betoncentraal.nl.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Bereken direct je prijs!